2017-09-08

KAKEGAWA-SHI SHIMOTARUKI 4LDK

Local Kakegawa-shi Shimotaruki (total de 2 casas)

Valor 22.900.000~25.900.000 yenes

Área do terreno 214.43㎡~214.45㎡

Área construída 108.88㎡~112.19㎡

 

関連記事